Další aktivity

Co děláme kromě požárního sportu

Zapojujeme se do akcí pořádaných obcí

Ukliďme Česko, Pálení Čarodějnic, Dětský den, Sportovní den, Úklid potoka,  Lampionový průvod, Rozsvícení vánočního stromu

Koncem dubna jsme uklízeli obec v rámci akce Ukliďme Česko, Hasiči tvořili převážnou část zúčastněných, zapojili se i naši rodiče. Celkem se podařilo nasbírat padesát pytlů odpadu.

V rámci pálení čarodějnic jsme pomáhali s přípravou programu a nazdobení májky. Také jsme vybírali příspěvky pro nadaci Společně k cíli

Na dětském dnu jsme již tradičně měli stanoviště zapojování hadic a stříkaní ruční džběrovkou.

Scházíme se jen tak, jezdíme na výlety

Vyšlápli jsme si na Plešivec, vyjeli na Ještěd, hráli si ve Fantazii, vylezli na Kv stěnu,  chodíme do bazénu nebo na hokej, jen tak pokecáme a dáme si pizzu ............

Parta vybraných vyrazila na halové závody v Jablonci. Při tom jsme si udělali výlet na Ještěd. Nahoru nás vyvezla lanovka, dolů to šlo pěšky.

Starší žáci si vyšlápli pěšky z Mariánské na Plešivec. Tam jsme si prohlédli stezku krušnohorských pověstí a dali si limču.

Ti nejmladší, náš hasičský potěr, vyvezli vedoucí v červnu do dětské herny Fantazie v Sokolově. V listopadu si zlepšovaly své dovednosti na lezecké stěně. Děti si to parádně užily. 

Jsme hasiči

Jako správní hasiči se učíme požární prevenci, hasební prostředky, umíme zavázat uzel, vzděláváme se ve zdravovědě a topografii.........

Správné  a rychlé zapojování hadic je také součástí naší přípravy

Musíme umět i střílet

Skládáme zkoušky odbornosti  jako preventista, strojník nebo kronikář