Historie sboru

 

Dalovičtí hasiči završili v  roce 2021 pětasedmdesátku své existence.  6.ledna 1946 byl ustanoven přípravný výbor, který čítal deset nadšenců pro hasičské a záchranářské práce v obci a okolí. Vlastní činnost zahájil sbor 5.dubna pod vedením starosty Bohumila Zvelebila a velitele Václava Havlíčka. Sbor využíval zastaralou techniku po Němcích. Nebyly finanční prostředky pro nákup modernější techniky a vybavení jednotlivých členů. Sbor začal pořádat zábavné akce, z nichž obstarával potřebné finanční prostředky. Již v tomto roce se uskutečnil v lednu první hasičský ples a v březnu maškarní ples pro děti. Z výtěžku byla pořízena stříkačka pokřtěná jménem Epiag dne 4.srpna 1946.

Rovněž již v prvním roce činnosti prokázal sbor svoji životaschopnost a zasahoval při hašení lesa v katastru obce, při požáru skladiště v K. Varech a při požáru pivovaru v Ostrově.

Léta tvoření státu přestál sbor v celku bez újmy. Byla doplněna hasební technika a přijati noví členové. V 50-tých letech vznikalo mnoho závazků, jak zlepšit spolupráci s ostatními orgány národní fronty. Byly uzavírány brigádnické hodiny v rámci rozvoje sboru i obce. Rok 1956 přinesl v říjnu velký požár v místní škole. Díky včasnému zásahu nakonec nebyly škody tak veliké. V roce 1962 je při základní škole založeno "Pionýrské družstvo mladých požárníků" a tímto začíná zapojení mládeže do činnosti sboru. Zúčastnili se zejména žňových hlídek a soutěží. Získali první místo v okresní soutěži.

V roce 1963 má sbor 72 členů, v kroužku pracuje 25 dětí. Sbor vlastní vůz značky Mercedes. Při požáru střechy budovy Epiag je v roce 1964 použito vozidlo Tatra. Zde se objevili velké problémy ze strany sboru a to špatná připravenost na mimořádné situace. Již o rok později se však hasiči pod vedením Františka Krumphanzla vyznamenávají při požáru sena. V roce 1970 se předsedou sboru stává Jan Václavík, postupně dochází k dalšímu zlepšení činnosti, zejména zásahových družstev, uskuteční se zásahová cvičení, pořádají se další kulturní akce jako Václavská zábava nebo Mikulášská nadílka. Zvyšuje se počet odpracovaných brigádnických hodin v obci i při dostavbě zbrojnice.

14.4.1983 bylo po dohodě s ředitelkou základní školy založeno nové žákovské družstvo mladých požárníků pod vedením manželů Václavíkových a Vladimíra Létala. V té době tvořilo družstvo 12 dětí. Když nahlédnete do hasičské kroniky, jistě vyloudí úsměv hesla poplatná době: "Dne 1.5. 1984 jsme byli manifestovat na prvomájových oslavách v pracovních stejnokrojích." Nebo "Na počest 40.výročí osvobození naší vlasti jsme se rozhodli přijmout jméno Gararinovci. Jurij Gagarin byl upřímný, pracovitý, skromný, vzdělaný, statečný a odvážný. Chceme být jako on!". Nicméně se přesvědčíte o tom, že život dětí a následně dorostenců, kteří prošli družstvem požárníků a v pozdější době mladých hasičů byl obohacen o spoustu zážitků i sportovních úspěchů. Navázaly se přátelské i partnerské vztahy, z nichž mnohé trvají dlouhá léta. Po manželech Václavíkových pokračoval v práci s dětmi Vladimír Štýber, který se stal také velitelem jednotky. Novou generaci mladých hasičů, kterých je v současné době 53, vedou již od roku 2000 manželé Krumphanzlovi za vydatné pomoci ostatních členů. Velitelem jednotky je rovněž od roku 2000 pan Jiří Karas.

Mezi největší sportovní úspěchy nepochybně patří již několikanásobná reprezentace karlovarského kraje na Mistrovství České republiky v požárním sportu. Poprvé v roce 1991 v kategorii dorostenců a naposledy v letošním roce v kategorii dorostenek a žen.

Po celou dobu své existence dobrovolní hasiči nejen zasahují při mimořádných událostech. Vždy se aktivně zapojovali do společenského života v obci, jsou aktivní v práci s dětmi a mládeží a reprezentují obec v požárním sportu.

Zpracováno z obecních a hasičských kronik