Děti a mládež

Dětem se v našem sboru věnujeme již od roku 1962, kdy vzniklo první družstvo mladých požárníků. V současné době navštěvuje kroužek dalovických mladých hasičů kolem padesáti dětí. Jedná se o kolektivní sport, soutěží se v různých disciplínách podle věku dětí. Základem je atletika v našem podání přes specifické překážky. Děti se dále učí základy topografie, zdravovědy, uzle a samozřejmě základy požární ochrany. Zapojujeme se do různých akcí, jezdíme na výlety a pořádáme pravidelné soustředění.

Fotografie z naší činnosti naleznete zde


PŘÍPRAVKA

Děti od čtyř do šesti let. 

Tréninky probíhají každý čtvrtek na Víceúčelovém sportovišti v Dalovicích
V zimním období je využívána tělocvična ZŠ.

Trenér družstva: Klára Kubíková 
Pro aktuální informace nás kontaktujte


MLADŠÍ ŽÁCI

Děti od šesti do jedenácti let.
Tréninky probíhají každé úterý na Víceúčelovém sportovišti v Dalovicích. V zimním období v tělocvičně ZŠ.

Trenéři družstva: Klára Kubíková a Kateřina Pechová
Pro aktuální informace nás kontaktujte 


STARŠÍ ŽÁCI

Děti od jedenácti do patnácti let.
Tréninky probíhají každé úterý na Víceúčelovém sportovišti v Dalovicích. V zimním období v tělocvičně ZŠ.

Trenéři družstva: Helena Karasová a Michal Horňáček 
Pro aktuální informace nás kontaktujte. 


DOROST

Mládež ve věku 13 - 18 let. V této věkové kategorii mohou soutěžit družstva a jednotlivci. Tréninky probíhají dle individuální dohody,.

Trenéři: Roman Krumphanzl a Michal Horňáček
Pro aktuální informace nás kontaktujte.