Děti a mládež

Dětem se v našem sboru věnujeme již od roku 1962, kdy vzniklo první družstvo mladých požárníků. V současné době navštěvuje kroužek dalovických mladých hasičů kolem padesáti dětí. Jedná se o kolektivní sport, soutěží se v různých disciplínách podle věku dětí. Základem je atletika v našem podání přes specifické překážky. Děti se dále učí základy topografie, zdravovědy, uzle a samozřejmě základy požární ochrany. Zapojujeme se do různých akcí, jezdíme na výlety a pořádáme pravidelné soustředění.

Fotografie z naší činnosti naleznete zde


PŘÍPRAVKA

Děti od čtyř do šesti let. Pro rok 2017/2018 máme v přípravce ročníky 2011-2013.

Tréninky probíhají každé úterý 16:30 - 17:30 na sportovišti u zemědělské školy, sraz u hasičárny. 
V zimním období je využívána tělocvična ZŠ.

Trenéři družstva: Klára Kubíková a Kateřina Pechová. 


MLADŠÍ ŽÁCI

Děti od šesti do jedenácti let. Pro rok 2017/2018 máme v mladších žácích ročníky 2007-2011. Tréninky probíhají každý čtvrtek 16:00 - 17:30 na sportovišti u zemědělské školy, sraz u hasičárny. V zimním období 16:00 - 17:00 v tělocvičně ZŠ.

Trenéři družstva: Helena Karasová a Jiří Karas


STARŠÍ ŽÁCI

Děti od jedenácti do patnácti let. Pro rok 201/2018 máme ve starších žácích ročníky 2003 -2007. Tréninky probíhají každý čtvrtek 17:00 - 18:30 na sportovišti u zemědělské školy, sraz u hasičárny. V zimním období 17:00-18:00 v tělocvičně ZŠ.

Trenéři družstva: Roman Krumphanzl a Michal Horňáček 


DOROST

Mládež ve věku 13 - 18 let. Pro rok 2017/2018 jsou zařazeny ročníky 2000-2005. V této věkové kategorii mohou soutěžit družstva a jednotlivci. Tréninky probíhají dle individuální dohody, zpravidla každé úterý po 15 hodině na AC Startu. Dále pořádáme krajská dorostenecká soustředění. Více ke kategorii dorostu na stránkách ...

Trenéři: Roman Krumphanzl a Michal Horňáček